градске пијаце

На Робно-Сточној пијаци је обновљена подлога на саобраћајницама на којима се пијачним даном обавља продаја разних врста роба и производа