градске пијаце

Крајњи рок за уговарање са корисницима услуга за 2019. годину, на пијацама је продужен до краја фебруара 2019. године.